Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01642
03-03-1960
Actoren
Nota
Samenvatting
Voorstellen van de Europese Commissie tot versnelling van de uitvoering van het EEG-verdrag.
Dezer dagen is aan de regeringen van de zes landen een aantal aanbevelingen van de Commissie gezonden, inzake versnelling. Deze versnelling wordt door de Commissie gemotiveerd met sterke argumenten. Niettemin moet men zich afvragen hoe aanvaarding van de voorstellen zou inwerken op de verhouding met derde landen en de te Parijs begonnen besprekingen over de verhouding tussen de zes en de zeven.
Schmelzer vreest dat de reactie van EZ op de voorstellen wel negatief zal zijn, i.v.m. de gevolgen voor het prijspeil van 1960. Voordat de problemen rond de versnelling zijn onderzocht, moet de ministerraad hier nog geen uitspraak over doen. De toekomst van de EEG is een te belangrijke zaak om ondoordachte reacties van Nederland te kunnen wagen.
Zie ook