Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01672
17-01-1961
Samenvatting
Algemene programma's voor de opheffing van de beperkingen van de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten in de EEG.
In het EEG-verdrag wordt bepaald dat aan het einde van de eerste etappe van de overgangsperiode een algmeen programma wordt vastgesteld voor de opheffing van de bestaande beperkingen van de vrijheid van vestiging voor zelfstandigen. In het programma dient ook te worden vastgesteld volgens welk tijdschema deze beperkingen moeten worden opgeheven. Op 24 maart 1960 heeft de Commissie het Programma aan de Raad aangeboden. De Coreper, die de behandeling in de Raad moest voorbereiden, heeft echter nog geen overeenstemming bereikt op vijf punten: 1) farmaceutische industrie, 2) vervoer, 3) groothandel in kolen, 4) exploratie van aardolie en aardgasbronnen, 5) landbouw. Inzake de landbouw hebben de Fransen enkele afwijkende voorstellen gedaan, die voor Nederland onder voorwaarden aanvaardbaar is.