Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Verkennende nota inzake de mogelijkheden tot uitbouw van de Europese integratie van de zes als vervolg op de Akkoorden van Parijs. De nota trekt geen conclusies maar schetst de opties voor een algemene economische en een sectorale benadering. De oplossing die de Benelux voorstaat, een laag gemeenschappelijk buitentarief, zal Frankrijk voor grote problemen stellen. Ook vreest men voor bezwaren vanuit de publieke opinie. Een ander probleem is de positie van de overzeese gebieden. Worden zij deel van de gemeenschappelijke markt of de vrijhandelszone? Dient men in deze te keizen tussen een Europese of een Franse Unie?