Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Vergadering Coördinatie Commissie, 28-4-1958.
- Besproken wordt het voorstel van de Europese Commissie voor het sluiten van een voorlopig akkoord waarin de landen van de OEES zich verplichten tot een afbraak van de tarieven per 1-1-1959 met 10%. De voorzitter is hier positief over. Hij heeft een sterke voorkeur voor een tariefafbraak met 10%, die zich tot het onderlinge verkeer in de OEES beperkt. Uitbreiding van de 10% tot het GATT zou ongewenste repercussie teweeg brengen. De vergadering gaat hiermee in grote lijnen akkoord.
- De EC heeft verder een voorstel ingediend voor een regeling van de landbouw in de vrijhandelszone. Vz. Ziet in eerste instantie als belangrijkste bezwaren 1) dat het verzekeren van de Deense belangen als voorwaarden worden gesteld, 2) dat de overgang naar de tweede etappe in de industrie afhankelijk wordt gemaakt van het resultaat van de onderhandelingen over de landbouw in de eerst etappe, 3) dat de voorstellen in feite zeer weinig inhouden.