Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01779
27-01-1958
Actoren
Memorandum
Samenvatting
116. Spoedige benoeming Nederlandse permanente vertegenwoordiger bij de Commissie van de EEG.
Baron Snoy drong in Brussel aan op de spoedige benoeming van een Nederlandse PV. Indien de minister van Economische Zaken zich hardnekkig verzet tegen de benoeming van Linthorst Homan zolang de interdepartementale moeilijkheden nog niet zijn opgelost, kan men natuurlijk de delegatieleider voorlopig aanwijzen. Dit is echter een ongelukkig oplossing omdat het Homan zou schaden. Van Vredenburgh heeft Drees op de kwestie gewezen.

Luns laat getuige zijn marge blijken dat hij Zijlstra in deze kwestie niet begrijpt. Na onderling gesprek ging Zijlstra akkoord.