Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Nota over gevolgen van stagnatie.
Brief begeleidt een nota aan de Coördinatiecommissie die in interdepartementaal overleg op de BEB is samengesteld. Deel III van de nota (over Euratom) wijkt enigszins af van die van 22 juli.
Nieuw feit is dat de Franse regering bereid is gebleken in een aantal gevallen haar medewerking te verlenen aan de schriftelijke procedure voor het vaststellen van Raadsbesluiten. Nu de Franse regering blijkbaar geen principiële bezwaren koestert tegen medewerking aan voortzetting der besluitvorming in de Gemeenschap lijkt de verwachting gewettigd dat zij ook verder zal willen meewerken aan de totstandkoming van beslissingen van een technisch karakter.
Onderzocht is op welke terreinen het uitblijven van Raadsbesluiten zal leiden tot een desintegratie, in die zin dat het tot stand gebrachte gemeenschapsbeleid geheel wegvalt danwel schade zal toebrengen aan de Nederlandse belangen of de betrekkingen met derde landen bemoeilijkt. Besproken worden: samenstelling Hoge Autoriteit en Commissie, het landbouwbeleid, de industrie, vervoer, betrekkingen met derde landen en de EGKS en Euratom.