Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Advies met betrekking tot de toekomstige besluitvorming in de EEG in het licht van de toetreding van het Verenigd Koninkrijk c.s.
In haar advies van 5 april heeft de commissie ISEA duidelijk te kennen gegeven voorstander te zijn van het op korte termijn openen van onderhandelingen over toetreding van het VK. De herhaalde weigering van Frankrijk wordt betreurt. Vervolgens is de vraag gesteld of Nederland binnen de EEG het begin van de onderhandelingen kan bevorderen. Uitgangspunt van het te voeren beleid moet zijn dat de EEG zoals deze bestaat in stand moet worden gehouden en de gemeenschap in staat wordt gesteld te blijven functioneren. Ten tweede moet tegenover Frankrijk duidelijk worden gesteld dat het streven blijft gericht op een zo open mogelijk karakter van de Gemeenschap. Voorkomen moet worden dat het EEG-beleid wordt geïdentificeerd met dat van Frankrijk. Verder moet Nederland er naar streven dat voorkomen wordt dat de kloof met het VK groter wordt.
E.e.a. wordt in het advies uitgewerkt t.a.v. de in de eerstkomende tijd in de EEG te nemen besluiten.