Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01921
11-11-1969
Actoren
Brief en aantekening
Samenvatting
Nederlandse doelstellingen voor de topconferentie.
De a.s. topconferentie is door Frankrijk voorgesteld als een gelegenheid om aan het einde van de overgangsperiode een 'moment de réflection' te hebben over de voltooiing, verdieping en uitbreiding van de Gemeenschappen en over de rol van Europa in de wereld. De anderen hebben daarbij gesteld dat een uitspraak over het openen van onderhandelingen over de Brise toetreding beslissend zullen zijn voor het welslagen van de conferentie.
Onderwerpen zullen zijn uitbreiding der Gemeenschappen, de voltooiing, versterking (uitbouw bestaande werkterreinen en uitbreiding tot nieuwe), politieke samenwerking.
Zie ook