Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01951
07-03-1972
Actoren
Brief en nota
Samenvatting
Nota 'De rol van de EEG op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking'.
Binnen de Europese samenwerking is de problematiek van de ontwikkelingslanden tot dusverre nog van secundaire betekenis geweest. Het EEG-beleid bleef in hoofdzaak beperkt tot de associatie met GASM en LGO en overeenkomsten met andere landen in Afrika en rond de Middellandse Zee. Naar het laat aanzien zal de Gemeenschap zich geplaatst zien voor de noodzaak om in de komende jaren zich te beraden over het politieke en economische beleid t.a.v. de Derde Wereld. In augustus 1971 verscheen het eerste OS-memorandum van de Commissie en in oktober 1972 wil de Conferentie van Staats- en Regeringshoofden zich beraden over de relatie met ontwikkelingslanden.
Nederland onderkent dat de instrumenten voor het voeren van een ontwikkelingsbeleid steeds meer op communautair niveau beginnen te liggen.