Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01997
09-09-1969
Actoren
Memorandum
Samenvatting
62/69. Luns vat samen wat hij inzake de mogelijke topconferentie meegedeeld heeft aan de Franse en Italiaanse ambassadeurs en zijn Belgische collega Harmel. 1. De topconferentie moet niet het begin zijn van een serie conferenties. 2) De afwijzing van institutionalisering van de topbijeenkomsten betekent ook dat geen secretariaat of aparte voorbereidings-commissies worden aanvaard. 3) Een topconferentie die de problemen van de EEG bespreekt, moet worden gehouden in aanwezigheid van de voorzitter van de Europese Commissie. 4) Indien de Commissie niet aanwezig is, zou hoogstens een algemeen politiek gesprek aanvaardbaar zijn, waarbij w.b. de EEG alleen politieke aspecten van de uitbreiding met nieuwe leden kan worden besproken. 6) Het zou goed zijn als de topconferentie van de zes gevolgd wordt door een bijeenkomst met Engeland.