Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02002
20-12-1969
Samenvatting
Verslag 95e Raad van de EG, 15, 16 , 19 en 20 dec. 1969.
4. Evenwicht van landbouwmarkten. Voorzitter De Koster gaf aan dat het de bedoeling was dat de landbouwpolitiek gericht diende te zijn op een integratie in de economie als geheel. Daartoe moeten de uitgaven van de landbouw binnen de begroting worden gehouden.
5a. Landbouwfinanciering.
5b. Eigen middelen en uitbreiding bevoegdheden van het EP.
7. (vervolg op 19 en 20 dec.) Algemeen werd de beslissing van de topconferentie bevestigd dat het creëren van eigen middelen gepaard moet gaan met uitbreiding van de bevoegdheden van het EP. Alleen Frankrijk maakte bezwaar tegen bevoegdheden t.a.v. de eigen begroting. T.a.v. de normale periode (na 1975) verzette Schumann zich tegen verdere uitbreiding van bevoegdheden. Hij vreesde aantasting van de wetgevende bevoegdheid van de Raad. Van Nederlandse zijde werd dit bestreden.