Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Etude du Plan Schuman.
Op 31 mei vond op het kabinet van Snoy een voorbereidende bespreking plaats. De belangrijkste punten uit het ontwerp-verdrag werden besproken, alsmede het Nederlandse verzoek om voorbereidend overleg. Ook zal er nog afzonderlijk met de Luxemburgers worden gesproken.
Daarna wordt verslag gedaan van het overleg van de drie Benelux-delegaties op 7 juni onder leiding van Snoy. Dit was een vrij informele uitwisseling van persoonlijke gezichtspunten, die niet noodzakelijkerwijs de standpunten van de regeringen vertegenwoordigden. Het doel was meer het uitwisselen van ideeën en de te volgen taktiek te bespreken.