Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02122
18-03-1970
Actoren
Memorandum
Samenvatting
202. Bevoegdheden Europees Parlement.
De Koster bracht verslag uit aan de verenigde vergadering van de vaste commissies voor Buitenlandse Zaken van de Eerste en Tweede Kamer over de raadszitting van 7 maart. Na uiteen te hebben gezet dat de Nederlandse regering een voorkeur had voor het compromis van 22 dec. en te hebben onderstreept dat het onmogelijk is de partners tot een soepeler houding te bewegen, m.n. Frankrijk, stelde hij dat verdere vertraging ernstige gevolgen zou hebben voor de overige onderdelen van het compromis, zoals de financiering en de voorbereiding van de toetreding.