Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02163
26-06-1969
Actoren
Brief en nota
Samenvatting
Mansholt aan De Koster.
Mansholt heeft met belangstelling De Kosters nota (bijgevoegd) gelezen inzake de versterking van de bevoegheden van het Europees Parlement gelezen. Hij meent dat het een goed overzicht geeft van de mogelijkheden die er zijn èn t.a.v. de versterking van de bevoegdheden van het Parlement op het gebied van de begroting èn t.a.v. een grotere invloed op de gang van zaken binnen de Gemeenschap. Mansholt meent dat het Nederlandse initiatief van 1964 moet worden gehandhaafd.
Zie ook