Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02258
21-04-1972
Actoren
Memorandum
Samenvatting
485. Op 20 april heeft de Turkse ambassadeur DGES een Aide Memoire overhandigd met het verzoek van de Turkse regering om te mogen deelnemen aan de topconferentie.
DGES heeft nog eens uiteengezet waarom het lid zijn of lid worden van de EG noodzakelijk was voor deelname aan de conferentie. Nieuw was dat de Turkse regering van Thorn de toezegging heeft gekregen over raadpleging vóór, na of tijdens de conferentie. Het doel van de demarche was om een welwillende houding van Nederland te verkrijgen t.a.v. dit voorstel van Thorn.
DGES heeft geantwoord dat Nederland zeker een welwillende houding zal aannemen over raadpleging.