Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4a. Versterking bevoegdheden van het Europese Parlement.
Luns stelt dat Nederland voor de keus staat tussen vasthouden aan het steeds ingenomen standpunt of aanvaarden van het voorstel-Harmel of een ander voorstel dat enigszins aan de Franse eisen tegemoet komt. Probleem is dat de Fransen steeds groot bezwaar hebben gehad tegen de voorlichtingsdiensten van de EEG, die het Europees Parlement verder zou willen uitbreiden. In het voorstel-Harmel wordt de vrije ruimte voor het Parlement beperkt tot het gemiddelde stijgingspercentage van de nationale begrotingen (5%).
De Koster heeft in Bonn vernomen dat de Duitse regering vasthoudt aan het compromis van 22 dec, maar dat bondskanselier Brandt meent dat de discussie niet mag leiden tot uitstel van de toetredingsonderhandelingen met Groot-Brittannië. In dat geval zouden de Duitsers willen aansturen op een nieuw compromis.
Besloten wordt dat de Nederlandse delegatie op de Raadszitting van 5 februari zal vasthouden aan het Nederlandse standpunt inzake de bevoegdheden van het Europese Parlement in de definitieve periode. Voor wat betreft de parlementaire bevoegdheden in de overgangsperiode kan de delegatie naar bewind van zaken handelen en eventueel afwijken van het Nederlandse standpunt dat begrotingwijzigingen die het parlement heeft voorgesteld alleen met 5/6 meerderheid door de Raad kunnen worden afgewezen.