Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4c. De monetaire crisis.
Lardinois heeft zich in het beraad van EEG-landbouwministers n.a.v. het zwevend maken van de D-mark en de gulden zo restrictief mogelijk opgesteld en getracht zo weinig mogelijk producten onder de compensatieregelen te brengen. Uiteindelijk moest worden toegegegeven aan Duitse druk om meer producten onder de compensatie te brengen. Het resultaat is dat voor vrijwel alle landbouwproducten aan de grens verrekening van koersafwijkingen zal komen, wanneer deze afwijking meer dan 2,5% is. Spreker hoopt dat dit de laatste maal is dat bij gebrek aan een monetair beleid in de EEG de voortgang op andere EEG-terreinen wordt gefrustreerd, aangezien hij vreest dat anders het hele gemeenschappelijk landbouwbeleid moet worden afgeschreven.