Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
18. Europese topconferentie.
Mansholt is op bezoek geweest n.a.v. zijn reis naar de VS. In dit gesprek drong hij aan op een Europese topconferentie op korte termijn over de monetaire problematiek.
Westerterp meent dat eerst besloten moet worden of Nederland in beginsel voorstander is van het houden van een topconferentie. Daarna moet over de voorwaarden, de datum en plaats worden gesproken. Als deze op korte termijn wordt gehouden, dan zal deze zich moeten beperken tot monetaire aangelegenheden.
Lardinois meent dat getracht moet worden z.s.m. uit de ellende van de monetaire crisis te komen. Hij maakt zich zorgen over de landbouwmarkt.
De meeste ministers menen dat de monetaire kwestie de hoogste prioriteit heeft.