Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4. Kandidatuur Nederlands lid van de Europese Commissie.
Biesheuvel meldt dat Den Uyl hem heeft opgebeld met de mededeling dat de afspraak bestond dat als Belgiƫ een socialist zou benoemen dan Nederland een christen-democraat. Den Uyl meende te weten dat Belgiƫ Baron Snoy en was van oordeel dat Nederland niemand kon aanwijzen alvorens de Belgische regering een beslissing had genomen. Verder heeft spreker een gesprek gehad met Lardinois. Diens naam werd in de vorige vergadering genoemd. Hij heeft zich formeel nu ook kandidaat gesteld. Voorgesteld wordt om een standpunt te bepalen, maar de formele beslissing uit te stellen tot na het overleg met de Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken.
Vervolgens deelt Biesheuvel mee dat formeel Veldkamp en Lardinois kandidaat zijn. Er wordt op gewezen dat bij de kandidaatstelling nog niet duidelijk is welke portefeuille de Nederlandse kandidaat zal krijgen. Nelissen stelt daarbij dat zijn voorkeur niet direct uitgaat voor landbouw. Hij acht het ook interessant als Nederland een andere, maar ook belangrijke portefeuille zou kunnen krijgen.
De minister-president wijst erop dat pas op 6 januari de beslissing over de portefeuilleverdeling zal vallen.
De raad is het eens over de voordracht van Lardinois.