Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Vergadering REZ van 22 september 1972.
T.a.v. het regionale beleid moet de REZ een uitspraak doen over de volgende geschilpunten:
1) Afbakening van de begunstigde gebieden, met name de vraag of ook Nederlandse regio's voor communautaire financiering in aanmerking komen. Deze politieke vraag wordt doorEZ en LV bevestigend en door Fin. en BuZa ontkennend beantwoord. Merkelbach neigt ertoe de laatsten gelijk te geven, omdat een communautair beleid weinig inhoud zal hebben wanneer men teveel gebieden daarvoor in aanmerking doet komen.
2) De omvang van de ter beschikking te stellen gelden. De CoCo ging uit van 50 mln r.e. per jaar, maar de vertegenwoordiger van Landbouw kon geen bedrag noemen.
3) Permanent Comité voor de Regionale Ontwikkeling. Sociale Zaken wil hierin ook vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers opnemen.
Zie ook