Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Nota ten behoeve van de EG-milieuraad op 16 oktober.
Centraal thema op deze EG-milieuraad is de ontwerp-beschikking strekkende tot beperking van de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen die in de gemeenschap in het water worden geloosd.

Elementen voor interventie m.b.t. de inhoud van een tweede milieu-aktieprogramma:
- Nederland wil betere formulering en (doen) uitvoeren van een integraal milieu-beleid
- Nederland ziet grote problemen in de grensoverschrijdende vervuiling
-Er moet gekeken worden op welk niveau normstellingen moet plaatsvinden en hoe deze normenstelling moet worden uitgevoerd
-Recessie moet geen struikelblok vormen voor verdere maatregelen tegen vervuiling
-Nederlandse opvattingen dienen in het tweede actieprogramma een eigen inhoud te hebben.
Zie ook
Thema
Trefwoorden