Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02690
02-11-1971
Actoren
Memorandum
Samenvatting
108. Ministerële bijeenkomst te Rome 5-6 november 1971 inzake politieke samenwerking van de zes; rapport betreffende CEV.
T.o.v. de in mei door de ministers besproken studie is in het rapport de materie zowel uitgebreid als verdiept. T.a.v. de voorbereiding van de CEV is een tekst tot standkomt die overeenkomst met het Nederlandse standpunt dat een CEV grondig moet worden voorbereid. In multilateraal overleg moet worden afgetast of er tussen oost en west voldoende 'interêt commun' bestaat om van een conferentie resultaat valt te verwachten die ook aan de westelijke desiderata tegemoet komt. Een concrete omschrijving van de politieke doeleinden, zoals in een Nederlands werkstuk is beproefd, heeft de eindstreek slechts in verwaterde vorm gehaald. De meeste delegaties schrokken terug voor het onder woorden brengen van het westelijke verlangen naar liberalisering en humanisering van de regimes in O-Europa.
Geadviseerd wordt het rapport goed te keuren. Wel gaat het erom te verklaren wat met die goedkeuring wordt verstaan. Hier speelt vooral de verhouding tussen de EPS en het bondgenootschappelijk verband een rol. Behoedzaamheid is geboden.