Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02732
14-11-1974
Actoren
Brief en notitie
Samenvatting
Ter voorbereiding van de EG-topconferentie vond op 13 november interdepartementaal ad hoc overleg plaats. Hierbij werd ook de agenda besproken van de EEG-Raadszitting van de ministers van Financiën. Aan de orde kwamen 1) de toepassingsverordening m.b.t. de Gemeenschapslening, 2) de economische situatie in de Gemeenschap, 3) de Europese Rekeneenheid, 4) het gemeenschappelijk zweven, 5) de Eurovalutamarkt, 6) versterking van de structuur en de financiële middelen van het Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking.
Zie ook