Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02741
15-06-1973
Actoren
memorandum met bijlage(n)
Samenvatting
507/73. Verbetering besluitvormingsprocedures Raad.
Het overleg van van de PV's geeft weinig reden tot optimisme gezien de negatieve Franse opvattingen. Het blijft primair een politieke vraag of Nederland in het Raadsoverleg institutionele meningsverschillen moet forceren danwel moet meewerken aan de totstandkoming van een compromis dat waarschijnlijk geen werkelijke verbeteringen in de besluitvormingsprocedure bevatten zal. De bezinning hierop is begonnen bij de afsluiting van de overgangsperiode per 1-1-1970. De Nederlandse stelling dat procedures van de zes niet automatisch geschikt zijn voor negen deelnemers werd al kort na de uitbreiding door Douglas Home vertolkt, die zei dat de Raad teveel tijd aan detailproblemen verloor zonder toe te komen aan grote politieke issues.
Het Nederlandse memorandum bevat o.m. voorstellen voor aanzienlijk korter vooroverleg en ruimere delegatie van bevoegdheden aan de Commissie. Het Europees Parlement zou besluiten over Commissievoorstellen moeten nemen indien de Raad niet tijdig tot besluiten komt.

Bijlagen:
- Conclusies bespreking 4 april 1973.
- Memorandum 'Verbetering van de werkwijze en besluitvorming van de Raad'.
- Nota Vijverberg, 20 maart 1973.