Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02884
28-07-1977
Actoren
Brief en nota
Samenvatting
Enkele overwegingen m.b.t. de uitbreiding van de EG met drie Zuideuropese landen.
Het ziet ernaar uit dat binnen redelijk overzienbare termijn de EG zal worden uitgebreid door toelating van Griekenland, Portugal en Spanje. Hoewel politieke overwegingen een doorslaggevende rol spelen, wil men de ogen niet sluiten voor de reële economische problemen. In de nota wordt nader ingegaan op de meest ingrijpende, mogelijk te verwachten gevolgen van de uitbreiding. Belicht worden aspecten rond het interne beleid van de EG, m.b.t het karakter van de gemeenschap, de wijze van besluitvorming, de verworvenheden van de gemeenschap en de overdracht van financiële middelen. T.a.v. het externe beleid wordt gekeken naar de betrekkingen met derde landen.
Conclusies. De gevaren van uitbreiding zijn weliswaar reëel, maar niet onmiddellijk doorslaggevend noch volledig onafwendbaar. Bovendien kan men zich afvragen of er een reëel alternatief voorhanden is. De conclusie is dan ook dat een oplossing moet worden gevonden in een positieve richting, nl. versterking van de Gemeenschap. Dit betekent voortgang op belangrijke integratiegebieden, maatregelen ter inpassing van toetreders en verbetering functioneren van de Gemeenschap.