Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
736. Vertegenwoordiging van de EEG op de komende economische topconferentie.
Van Belgische zijde is voorgesteld akkoord te gaan met een gemeenschapsvertegenwoordiging mits deze over een goed voorbereid mandaat beschikt. BuZa is geneigd hiermee akkoord te gaan, maar Duisenberg is mordicus tegen. Hij acht deze nieuwe vorm van topoverleg schadelijk voor het IMF en de groep van 10 en vindt dat Nederland hieraan geen enkele medewerking moet verlenen.
Merckelbach meent echter dat het uitgesloten is bezwaar te maken tegen een vertegenwoordiging van de Gemeenschap, omdat Nederland hier in het verleden zo voor heeft gepleit.
Zie ook