Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03020
16-04-1975
Actoren
Memorandum
Samenvatting
Overleg Dublin: Europese Unie.
In het weekendoverleg te Dublin van de EPS-ministers was de zaterdagmiddag gewijd aan de besprekingen over de EU in aanwezigheid van Tindemans. Van der Stoel viel Thorn bij over de noodzaak vast te houden aan de EMU-doelstelling. Hij wees er verder op dat het nimmer tot een EU zou kunnen komen als men er thans niet in zou slagen het desintegratieproces te stoppen. Hij wees verder op het gevaar dat de grote landen binnen de Gemeenschap zich de gewoonte aanmeten om uit te maken wat er in de naaste toekomst zou dienen te gebeuren. Voor de kleine landen bleef er dan niets anders over om dit onderhandelingsresultaat in de Europese Raad te sanctioneren. Nederland is nimmer bereid een dergelijke formule te accepteren.
Verder wees Van der Stoel op het belang van stappen op het punt van de Europese eenwording die de Europese burger rechtstreeks zouden aanspreken. Een Europees defensiebeleid is alleen mogelijk als er een gemeenschappelijk buitenlands beleid tot stand is gekomen.