Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03049
18-05-1977
Actoren
memorandum met bijlage(n)
Samenvatting
436/440. 'agenda' Leeds Castle.
Het moet worden toegejuicht dat het Britse voorzitterschap de discussie over de uitbreiding wil structureren. Ook de wijze waarop verdient lof.
1. Is het een absolute vereiste voor de toetredende landen om democratisch te blijven. Dit kan men moeilijk alleen van toetredende landen eisen. Dit zal voor allen moeten gelden.
2. Kan een Gemeenschap de consequenties van een uitbreiding naar 12 verwerken? Hierop is geen afdoende antwoord te geven. Hiervoor is uitgebreide studie nodig. Wil men een voor allen aanvaardbare Gemeenschap van 12 staten hebben, die goed functioneert, dan zijn aanpassingen nodig. Men zal ook oog moeten hebben voor de sterkere en zwakkere punten van de bestaande Gemeenschap. Er zullen wijzigingen nodig zijn, zoals democratisering en meerderheidsbesluiten. Ook het 'twee snelheden'-concept komt dan ter sprake. Hiervoor zullen enkele grondregels nodig zijn.
3. Speciaal beleid voor de bevordering van convergentie is meer nodig dan ooit. Vooral de interne versterking van de Gemeenschap dient zo spoedig mogelijk krachtig te worden aangevat. Het plan Duisenberg is een bescheiden begin daarvoor.
4. De vraag welke wijzigingen nodig zijn en in hoeverre die moeten zijn geregeld vóór de uitbreiding, is niet in algemene zin te beantwoorden.