Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03065
12-09-1978
Samenvatting
823/78. EMS.
Binnen de Nederlandse administratie en de Werkgroep EMS begint zich een zekere voorkeur af te tekenen voor de parity grid-variant boven de basket-variant. In de parity grid-variant staat de Europese Rekeneenheid niet centraal. Er is geen wezenlijk verschil met de slang. Voordelen zijn: a) er meer ervaring opgedaan met de slang, b) eenvoud van de interventies, c) meer mogelijkheden voor opting out en associatie.
Het politieke aspect voor deze keuze is echter dat zwakkere landen grotere moeite hebben om toe te treden. In de basket-variant zou een sterke munt (bv. de D-Mark) uit de boot kunnen vallen.
Uit politiek en institutioneel oogpunt is het goed om de basket-variant niet bij voorbaat af te schrijven. De technische problemen verbonden aan het basketsysteem lijken oplosbaar.