Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03068
26-10-1978
Samenvatting
940/78. Conclusies CoCo 24 oktober, interim-rapport EMS.
DES is bezorgd daar de ministers van Financiën (vnl. van Nederland en de BRD) in feite van de EMS niet meer maken dan een uitgebreide slang. Indien men van Europa een zone van monetaire stabiliteit wil maken, dan kan dat niet met de slang. De Europese Raad wilde verder gaan, maar hiervan is in feite niets overgebleven. Financiën kiest voor het parity-grid-systeem en is niet bereid de kredieten voldoende uit te breiden. De minister wordt gevraagd de ministerraad op deze gevaarlijke ontwikkeling te wijzen. De MR kan besluiten de EMS-trein weer op het rechte spoor te zetten.