Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03104
03-02-1977
Samenvatting
107/77. Rambouillet III.
In de ministerraad zal worden gesproken over de vraag in hoeverre de Gemeenschap als zodanig wel of niet aan economisch/monetair topoverleg zoals gehouden in Rambouillet en Porto Rico zou moeten deelnemen.
1. Medio 1976 kwam deze kwestie reeds aan de orde in de aanloop naar Porto Rico. De ministers van BZ werkten een consensus op papier uit die door nieuwe Franse eisen niet werd geaccepteerd. Zo was de EG afwezig. De Nederlandse ministerraad stemde op 18 juni in met vertegenwoordiging door de voorzitters van Raad en Commissie op voorwaarde dat er prealabele consultaties worden gehouden. Uiteindelijk werd op de Europese Raad van 12/13 juli wel consensus bereikt.
Op de conclusies van de Nederlandse ministerraad en de ER kan worden voortgebouwd.
Zie ook