Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03131
30-05-1984
Actoren
memorandum met bijlage(n)
Samenvatting
T19/246. Ad hoc groep Luxemburgs memorandum inzake de zetel.
Op 6 juni zal deze werkgroep voor het eerst bijeenkomen om zich te buigen over de zetel van de EG-instellingen. Voorop moet staan dat de Nederlandse positie niet te geprofileerd moet zijn gezien de solidariteit met Luxemburg. Hoewel de Nederlandse regering altijd heeft gestreefd naar één vestigingsplaats voor Commissie, Raad en EP, lijkt het onwaarschijnlijk dat Frankrijk bereid is mee te werken aan een regeling waardoor de plenaire EP-vergaderingen niet meer in Straatsburg worden gehouden. Iedere discussie over vermindering van het aantal zetels kan al gauw neerkomen op verplaatsing van het EP-secretariaat, wat de positie van Luxemburg verzwakt. Zou de positie van Straatsburg wel bespreekbaar zijn, dan zou Nederland wel ten gunste van Brussel kunnen pleiten, waarbij echter Luxemburg wel gecompenseerd moet worden.
Nederland zou wel een definitieve regeling, die aan de onzekerheid een einde maakt, begroeten.

Bijlage: Memorandum van Luxemburg betreffende de institutionele structuren, voorgelegd tijdens de Europese Raad van 4 december 1983 te Athene.