Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3. Voorbereiding informele vergadering ministers van Buitenlandse Zaken over de mandaatsproblematiek op 14 en 15 januari 1982 te Brussel.
Van der Stoel heeft op 13/1 overleg gevoerd met Commissaris Andriessen en minister Tindemans. Beiden zijn van mening dat tijdens het overleg een doorbraak moet worden bereikt. Hij vreest dat op Nederland grote druk zal worden uitgeoefend om concessies te doen. Het is nuttig om na te gaan wat de ruimte is voor eventuele concessies. Van der Stee signaleert dat in de voorstellen van EC-voorziter Thorn geen passage meer over begrotingsdiscipline voorkomt. Hij acht het gewenst dat deze passage er opnieuw in wordt opgenomen.
De Koning meent dat Nederland pas zijn oorspronkelijke standpunt moet wijzigen indien Denemarken en het VK dit eveneens hebben gedaan en Nederland dus geïsoleerd staat. Indien zich een dergelijke ontwikkeling aftekent stelt hij voor om het landbouwhoofdstuk naar de Landbouwraad te verwijzen. Van der Stoel wijst er echter op dat Nederland dan zal ingaan tegen de algemeen gekoesterde wens om tot een oplossing te komen. Bovendien zou Nederland door het naar de Landbouwraad verwijzen het verwijt krijgen dat het een inconsistent beleid voert.
Verder worden besproken de mediterrane landbouw,
Conclusie: onder erkenning dat aan de ministers van BuZa de afweging toekomt tussen de schade voor het functioneren van de Gemeenschap en de schade voor Nederland als gevolg van het akkoord, dient de delegatie ervan doordrongen te zijn dat de financieel-economische situatie van Nederland zo weinig ruimte biedt dat het bereiken van een akkoord niet onder alle omstandigheden moet worden nagestreefd.
Zie ook