Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03323
31-10-1984
Actoren
Brief en notitie
Samenvatting
De onderhandelingen over de nieuwe ACS-EEG Overeenkomst. (notitie t.b.v. overleg met Tweede Kamer). Aan de orde komen o.a.
Mensenrechten. Nederland heeft op dit terrein het initiatief genomen, ten einde te voorkomen dat gedwongen wordt verbindtenissen na te komen, indien er sprake is van systematische schending van mensenrechten. De eensgezindheid hierover is binnen de EG groter dan gedurende de vorige Lomé-onderhandelingen. De ACS is echter terughoudend om een verwijzing in de Conventie op te nemen. De regering wil zich daar echter voor blijven inzetten.
Omvang EOF-VI. Nederland wil een herziening van de verdeelsleutel. Na moeizame onderhandelingen werd een verlaging afgesproken tot 5,6%.