Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03345
04-10-1984
Samenvatting
454(13). Ad Beknopte discussienota inzake 'twee snelheden'.
De discussienota eindigt met vijf vragen over de verschijningsvorm van de twee snelheden. Roberts meent dat de twee snelheden-gedachte haaks staat op het integratiepatroon. Het integratieconcept levert de legitimatie voor de overdracht van nationale bevoegdheden en voor aanpassing van nationaal beleid. Het biedt ook de garantie dat de belangen van kleine lidstaten voldoende worden gerespecteerd. Indien ter wille van het bereiken van enige voortgang in de Gemeenschap deelintegratie in overweging genomen wordt, dan zou zulks slechts incidenteel dienen te geschieden, waarbij zo min mogelijk inbreuk wordt gedaan op het algemene integratiemodel.
Het Dooge Comité zal zich richten op de uitbreiding van de Europese samenwerking tussen de lidstaten in het perspectief van de Europese Unie. De EU zou niet noodzakelijkerwijs het integratiemodel kunnen volgen en in ruime mate het karakter van een intergouvernementele samenwerking kunnen dragen. In deze vorm is er wel plaats voor een 'twee snelheden'-gedachte.
Zie ook