Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03349
15-08-1983
Actoren
Memorandum
Samenvatting
175/83. Memorandum Europees vervoerbeleid.
VADV maakt enkele kanttekeningen bij de conceptbrief van T aan minister Smit-Kroes. In deze brief wordt gesteld dat het bewandelen van de communautaire weg met zich meebrengt dat t.a.v. bilateraal overleg met de EG-partners de nodige terughoudendheid moet worden betracht. Het zou niet overtuigend zijn indien Nederland enerzijds streeft naar vrijmaking van het wegvervoer langs de lijnen van het Verdrag van Rome en anderzijds onverminderd doorgaat met de tradionele bilaterale onderhandelingen over wegvervoercontingenten. Volgens VADV wordt hierin versluierd een verwijt gemaakt aan minister Smit over het blijven bewandelen van de bilaterale weg. Dit is niet terecht. Dat Nederland langs traditionele lijnen ging onderhandelen over een wegcontingent was het gevolg van de Franse weigering om niet te willen praten over een communautair wegvervoerbeleid. De situatie t.a.v. de BRD is vergelijkbaar.