Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03352
07-09-1983
Samenvatting
511/M9. Follow-up van het Nederlands vervoersmemorandum.
In ambtelijk overleg tussen V&W en BZ is de vraag aan de orde geweest hoe de doelstellingen van het Nederlands vervoermemorandum zouden kunnen worden bereikt. Geconstateerd werd dat de kern van het memorandum is gelegen in liberalisering van het wegvervoer. V&W erkende dat de toekomstmogelijkheden voor het Nederlandse wegvervoer via de EEG zullen moeten worden nagestreefd. Het recente Commissievoorstel inzake vergroting van het communautaire contingent werd als een belangrijke steun in de rug beschouwd. De meeste lidstaten steunden het, maar Frankrijk en Duitsland hadden reserves. Dzz werd bepleit om het commissievoorstel te betrekken in de Stuttgart-exercitie.
Rekening moet worden gehouden met de tegenstand van Franse zijde. Welke concessies er mogelijk zijn, is nog niet duidelijk. IN het a.s. gesprek van Smit-Kroes met de Fransen moet daarom geïnformeerd worden naar de vraag of zij tegenconcessies wensen. Met het oog op de Stuttgartoperatie zal na moeten worden gegaan welke onderhandelingsprioriteiten Nederland heeft en welke concessies kunnen worden gedaan. Gedacht wordt aan een relatie tussen vervoer en interne markt als Nederlandse desiderata, tegen aanvaarding van het door de Fransen zo gewenste nieuwe handelspolitieke instrument.