Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03514
15-09-1982
Samenvatting
142/82. Toekomstige rol van de Raad van Europa.
Van de Oostenrijkse minister Pahr is een brief (bijgevoegd) ontvangen met een document betreffende de rol van de RvE in het Europese eenwordingsproces.
Sinds de totstandkoming van de EG speelt de RvE geen eerste rol meer in het Europese eenwordingsproces. Dit is een 'fact of life' waarbij men zich in Straatsburg maar moeilijk kan neerleggen en dat vooral neutrale landen verontrust. Ook de Oostenrijkse voorstellen zullen geen verandering brengen in de verhouding tussen de EG en de RvE.