Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03531
17-06-1985
Samenvatting
Conclusies Coördinatiecommissie, 17 juni 1985.
1.1. Dooge Rapport. Het is onwaarschijnlijk dat de Europese Raad thans zou besluiten tot een intergouvernementele conferentie. De CoCo meent dat de discussie moet leiden tot concrete afspraken over verbetering van de besluitvormingspraktijk in de EG. Alleen het vooruitzicht hierop zou kunnen leiden tot de Nederlandse bereidheid om ook over codificatie van het begrip vitaal belang te spreken. De CoCo acht een betere besluitvorming ook nodig met het ookg op de ontplooiing van het interne marktbeleid en het technologiebeleid.
1.2 Comité Europa van de burger. Geconcludeerd werd dat Nederand kan instemmen met het rapport en zal meewerken aan een zo volledig mogelijke uitwerking van de aanbevelingen.
1.5 Eureka. Wat betreft de vormgeving kon de CoCo nog geen definitief oordeel geven bij gebreke van het Commissievoorstel. De gedachte aan een apart Eurekaverdrag riep weerstanden op.
In het verslag ook aandacht voor de voorbereiding Vervoerraad en de Milieuraad