Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03597
18-02-1986
Samenvatting
Conclusies Coördinatiecommissie, 18 febr. 986.
1. Landbouwraad 24/25-2: landbouwprijzen en begeleidende maatregelen 1986/87. Geconstateerd werd dat de Commissievoorstellen achterbleven bij de verwachtingen die in het Groenboek werden gewekt. Het ontbreken van voorstellen voor prijsverlaging is een achteruitgang, mede omdat gelijkblijvende prijzen bij voortgaande productivitetsverhoging tot productiestimulering zullen leiden. Het voorgestelde pakket verandert niets of weinig aan de hudige productiestructuren, zodat ook nu de noodzakelijke reductie van de productie niet van de grond zal komen.
W.b. de financiële gevolgen van de prijsvoorstellen wijst de Commissie op buitengewone omstandigheden die een overschrijding van de Londense norm zou rechtvaardigen. De CoCo betwijfelde de juistheid van de redenering en constateerde ook dat de wil en het instrumentarium voor de sanering van het landbouwbeleid en de daadwerkelijke beperking van de productie, lijken te ontbreken.
2. W.b. de zuivel meende de CoCo dat een verdere beperking van de melkproductie nodig is. Het Commissievoorstel voor een vrijwillige communautaire opkoopregeling kan door Nederland worden ondersteund.