Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00047
24-05-1973
Samenvatting
4 a. Verslag EEG-raad inzake energievraagstukken.
Van der Stoel merkt op dat het EEG-overleg inzake energievraagstukken door de houding van de Franse delegatie weinig resultaat heeft opgeleverd. Hij heeft de indruk dat Frankrijk een hard standpunt inneemt omdat het de voorkeur geeft aan het eigen project in plaats van het ultracentrifugeproject van Groot-Brittanniƫ, West-Duitsland en Nederland. Lubbers deelt mede dat Nederland een afwijzend standpunt ten aanzien van de cokeskolen-kwestie heeft gemotiveerd. Op informele wijze is met West-Duitsland gesproken met als doel de voorstellen ten gunste van Nederland te veranderen. Ook is voorgesteld om eventueel tot een package-deal te komen. Wanneer andere bewindslieden over bepaalde zaken problemen hebben met West-Duitsland kunnen deze wellicht in een package-deal worden opgenomen.
Zie ook