Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 d. Voorbereiding Europese conferentie van regeringsleiders.
Van der Stoel merkt op dat de voorbereiding voor de conferentie van regeringsleiders niet voorspoedig verloopt. Groot-Brittanniƫ verzet zich en ook de onderhandelingen over de recessie verlopen moeizaam. Den Uyl stelt dat de top niet mag mislukken, dat zou een demonstratie van onmacht zijn. Er moet naar worden gestreefd compenserende activiteiten voor de recessieve economische ontwikkelingen op de agenda te krijgen, evenals een formule voor de heronderhandelingen met Groot-Brittanniƫ. Van der Stoel vindt dat wanneer de meningsverschillen zo groot zijn dat er geen vooruitgang te verwachten is, de top uitgesteld moet worden. De raad besluit dat de minister-president de suggesties van de raad om de top niet te laten mislukken met Van der Stoel zal bespreken.