Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 c. Verslag van de Europese Raad te Rome op 25 en 26 maart 1977.
Van der Stoel deelt mede dat het is gelukt om de Franse president zo ver te krijgen dat de EEG vertegenwoordigd zal zijn op de komende economische topconferentie te Londen. Twee dagen voor de bijeenkomst schreef Giscard d’Estaing nog een brief aan Jenkins waarin hij zich tegen de EEG-vertegenwoordiging verklaarde. Van der Stoel heeft alle lidstaten laten weten dat er een formulering moet worden gevonden voor de vertegenwoordiging van de EEG. West-Duitsland had er begrip voor dat Nederland deze kwestie hoog opneemt. Den Uyl geeft aan dat de harde opstelling van de Nederlandse delegatie succesvol was. Pronk is teleurgesteld over wat er is afgesproken over de opstelling van de EEG op de aanstaande UNCTAD conferentie over de grondstoffenproblematiek. De gedachte van een gemeenschappelijk fonds is nu ook aanvaard door West-Duitsland maar gaat hem niet ver genoeg.