Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
1. Wetsontwerp investeringsrekening (WIR)
In de bespreking van de delegatie uit de REZ met Commissaris Vredeling komt de WIR aan de orde. Hierover zijn problemen gerezen omdat sommige diensten van de Commissie het wetsontwerp opvatten als een steunregeling. Rutten vraagt Vredeling of hij denkt dat de algemene regionale toeslag in Brussel haalbaar is. Volgens Vredeling benadert Commissaris Vouèl dergelijke kwesties eenzijdig vanuit de invalshoek van concurrentievervalsing. Hij zou dergelijke maatregelen op Europees niveau in het kader van werkgelegenheidsbeleid willen plaatsen. Om een eenzijdige benadering te voorkomen moet Nederland dit aspect sterker onderstrepen in het overleg met Brussel. Den Uyl acht de mededelingen van Vredeling bemoedigend.