Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00431
07-05-1974
Samenvatting
285e zitting van de Raad van Ministers der EG, 7 mei 1974 te Brussel.
6. Italiaanse maatregelen.
De voorzitter geeft uiting aan een algemene bezorgdheid over het voortbestaan van de Gemeenschappelijke Markt. Anderzijds kan men de moeilijkheden van de Italiaanse regering begrijpen. Brinkhorst betuigt sympathie en begrip voor de Italiaanse regdouane unie zonder convergentie van economische en monetaire politiek. Vereist is nu dat Italiƫ zich bereid toont om interne maatregelen te nemen, welke ingebed worden in het communautaire kader. Artikel 108 moet worden toegepast. Nederland is bereid om mee te denken over oplossingen. Een beslissing over de wederzijdse steun, zoals voorgesteld door de Commissie, lijkt prematuur. De raad wordt het uiteindelijk niet eens. De Commissie neemt voorts haar verantwoordelijkheid om besluiten te nemen op basis van art. 108. Tijdens de zitting van 4 juni zal de problematiek opnieuw behandeld worden.