Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00432
07-05-1974
Samenvatting
286e bijeenkomst van de Raad van Ministers der EG, 7 mei 1974 te Brussel.
Naar aanleiding van de door Italië genomen maatregelen is er op verzoek van Frankrijk een extra zitting van de Landbouwraad bijeengeroepen. De Commissie is van oordeel dat de maatregelen van de Italiaanse regering de handel ernstig kunnen verstoren en het Gemeenschappelijk landbouwbeleid in gevaar brengen. De EC stelt voor de positieve monetair compenserende bedragen af te breken. Duitsland verzet zich hiertegen. Italië beschuldigd andere landen van het dumpen van overschotten. Van der Stee verzet zich hier fel tegen. Het overleg gaat in besloten kring verder en loopt vast op overdreven eisen van Italië. De discussie wordt voortgezet in de zitting van de Algemene Raad.
Zie ook