Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00473
05-01-1976
Samenvatting
DGIS aan staatssecretaris: Europese Unie.
De notitie van Van Gorkom met betrekking tot het hoofdstuk Ontwikkelingssamenwerking van het rapport Spierenburg heeft kritische reacties opgeroepen. Brinkhorst vond dat het ‘haaks op eerder bereikte conclusies’ stond omdat het gebaseerd was op het element van voorwaardelijkheid ten aanzien van het aanvaarden van een Europese Unie. Er moeten volgens Van Gorkom wel degelijk inhoudelijke voorwaarden worden gesteld, ook ten opzichte van complementaire beleidsterreinen waaronder ontwikkelingssamenwerking. Dit zijn geen ‘nationaal getinte of particularistische voorwaarden’ maar vloeien voort uit al bestaande internationale verplichtingen in VN-verband. Naast Atlantische solidariteit, mist nu het primaat van wereldwijde samenwerking en een openheid van de Unie naar de (derde) wereld.