Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00553
27-04-1978
Actoren
memorandum met bijlage(n)
Samenvatting
DIE aan M. Betreft: Fresco inzake de EG-uitbreidingsproblematiek.
In de MR zijn opmerkingen te verwachten van Sociale Zaken over de mogelijkheid van het hanteren van een vrijwaringclausule op het terrein van vrij verkeer van werknemers na de overgangsperiode. Op basis van de uitbreidingsnota die op 18 augustus is goedgekeurd blijkt dat dit vraagstuk tijdens de onderhandelingen nader bekeken zou worden. Vanwege de goedkeuring van Albeda van deze nota als blijkt uit een brief van 19 januari 1978 lijkt dan ook geen reden om de Conclusies van de CoCo van 25 april 1978 op dit punt te wijzigen.
Bijlage:
Brief van Albeda aan Van der Klaauw.
Voor uitbreidingsnota zoals interdepartmentaal voorbereid en goedgekeurd door de MR zie: Z00524