Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00563
30-10-1977
Actoren
Memorandum
Samenvatting
EG-uitbreidingsproblematiek, commentaar op de brief van Haferkamp (EC).
De brief bevat nog weinig concrete oplossingen omdat binnen de Commissie nog geen overeenstemming bestaat. Vraag rijst of Nederland niet net als Italiƫ en Frankrijk een aantal specifieke wensen op tafel moet leggen als compensatie voor de economische offers van uitbreiding. Gedacht kan worden aan institutionele aspecten, EG-industriebeleid en het in aanmerking nemen van de exportbelangen van de Derde Wereld. De voorkeur van de Commissie gaat uit naar communautaire actie tbv. economische ontwikkeling. Dit kan samen worden gebracht met de voorstellen inzake EMU. De wijze waarop de uitbreiding van de EG zal worden gerealiseerd vormt een der voornaamste testcases voor de geloofwaardigheid van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid.