Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00625
24-5-1982
Samenvatting
Van der Stoel betreft: Genscher-Colombo initiatief. Ministeriele bespreking op 24 mei 1982.
Ter discussie stond het rapport van de groep Schoutheete. Inzake de EPS en veiligheidsproblemen onderschrijven Nederland, Frankrijk en het VK een tussenpositie waarbij de EPS zou dienen uit te lopen op een gemeenschappelijke buitenlandse politiek. Van der Stoel stelde een compromis-formule voor welke als basis voor verdere discussie zal worden aangehouden. De Nederlandse delegatie verklaarde in te kunnen stemmen met een Raad voor alle zaken van samenwerking van de tien (inclusief EPS). Over de stemmingsprocedures van de Raad wilde de Britse delegatie definitief vaststellen dat een lidstaat meerderheidsbesluitvorming kan blokkeren in het geval van een vitaal belang (Akkoord van Luxemburg). Van der Stoel stelde dat voor Nederland nog steeds geldt dat de verdragsbepalingen van toepassing zijn, dit afgezien van ontwikkelingen in de bestaande praktijk. Met betrekking tot het EP verklaarde Nederland zich te scharen achter de ruimste formules die in het rapport Schoutheete waren opgenomen.
Zie ook